درباره دکتر کاظم عظیمی

دکتر کاظم عظیمی در زمینه آموزش و مشاوره در موضوع پژوهش برای همه و پژوهش هوشمند و تولید و کاربردی سازی دانش در عصر دیجیتال و ارتباطات فعالیت می نماید. دغدغه اصلی این گروه استفاده دانشجویان و پژوهشگران ایرانی از دستاوردهای نوین اطلاعاتی- ارتباطی فضای دیجیتال و مجازی در راستای پژوهش هوشمند، تولید و کاربردی سازی علم است و امیدوار است بتواند در این راستا خدماتی را به جامعه علمی- پژوهشی ایران عزیز تقدیم نماید.

درباره دکتر کاظم عظیمی
درباره دکتر کاظم عظیمی

دلیل اصلی فعالیت دکتر کاظم عظیمی در این قالب و موضوع، به همه گیری ویروس کرونا مربوط است که از اسفند 1398باعث تعطیلی مدارس و دانشگاههای کشور شد. حقیقت این است که این بیماری، قدرت نفوذ و کارکرد فضای دیجیتال و مجازی را حدود پنج الی ده سال پیش انداخت و باعث شد آموزشهای برخط و آنلاین در مدارس و دانشگاههای ایران و جهان به جای سال 1405 یا 1410 از پایان سال 1398 آغاز شود. این پدیده و پیامدهای علمی- آموزشی ناشی از آن، پرسش هایی به این شرح را مطرح نمود که:

1- در صورت عدم تهیه واکسن و تدوام کرونا در جهان و ایران، تعطیلی مدارس و دانشگاههای کشور، وضعیت تولید علم و کاربردی سازی دانش، چگونه خواهد شد؟ 2- آیا دانشجویان و پژوهشگران ایرانی باید در این مدت صرفاً خود را در فضای دیجیتال و مجازی با بازیهای کامپیوتری، مطالعه اخبار، گردش در اینستاگرام، تلگرام و… سرگرم نمایند و موتور علم و دانش خاموش شود؟ 3- چگونه می توان این تهدید بین المللی و ملی را به فرصتی تاریخی برای پیشرفت علمی ایران تبدیل کرد؟ 4- در فضای دیجیتال و مجازی چه فرصتها و راهکارهایی برای پژوهش هوشمند و افزایش سطح تولید و کاربردی سازی دانش وجود دارد؟

پیشینه فعالیت دکتر کاظم عظیمی

دکتر عظیمی در سالهای گذشته با سایتهایی چون «فروشگاه اینترنتی مهارتهای پژوهشی» و «گروه آموزشی تحقیق کنیم» با موضوع تولید دوره های آموزشی در حوزه روشها و فنون تحقیق با تاکید بر پژوهشها و تکالیف دانشگاهی، فعالیت داشته است اما اینک در صدد است که جهت پاسخ به پرسشهای فوق الذکر، با تمرکز بر موضوع « آموزش و مشاوره در موضوع پژوهش برای همه و پژوهش هوشمند و تولید و کاربردی سازی دانش در عصر دیجیتال و ارتباطات»، افق تازه ای را برای دانشجویان و جوانان ایران عزیز بگشاید و از همه مخاطبان و کاربران محترم انتظار دارد که نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه فرمایند و ما را در این مسیر حمایت نمایند.

با سپاس فراوان – کاظم عظیمی

چشم انداز گروه آموزشی دکتر کاظم عظیمی

آسان نمودن پژوهش برای همه، تولید و کاربردی سازی دانش در عصر دیجیتال و ارتباطات برای دانشجویان و جوانان عزیز ایرانی

ارزشهای محوری دکتر کاظم عظیمی

الف- آموزش و مشاوره تخصصی پژوهش برای همه در فضای دیجیتال و مجازی

ب- آموزش و مشاوره تخصصی تولید و کاربردی سازی دانش در فضای دیجیتال و مجازی

ج- استفاده از آخرین دستاوردهای سخت افزاری و نرم افزاری تخصصی جهانی

د- رعایت بی طرفی و محوریت دانش ناب در کلیه فعالیتها و موضوعات

هـ- تعامل سازنده با مخاطبان و کاربران سایت و محصولات آموزشی

و- انتقاد پذیری و استفاده از نظرات کاربران و پژوهشگران محترم

ز- حمایت و تشویق مستمرّ دانشجویان و پژوهشگران عزیز ایرانی